BIRKHOLMPOSTEN II

Post og passagerer fra Birkholm til Marstal
Mail and passengers from Birkholm to Marstal

Post und Passagiere von Birkholm nach Marstal